Projekt pierwszej w Białymstoku darmowej linii autobusowej Dworzec PKP/PKS - centrum miasta

Uruchomienie pierwszej w Białymstoku linii autobusowej na trasie Dworzec PKP/PKS - centrum miasta, DARMOWEJ dla pasażerów: np. mieszkańców, turystów, osób z regionu odwiedzających Białystok w celu zachęty do skorzystania w centrum miasta z komunikacji zbiorowej zamiast z prywatnego auta. co zmniejszy korki, ilość zajętych miejsc parkingowych, hałas, zanieczyszczenie środowiska.

Finansowanie takiego rozwiązania powinno być częściowo pokryte z budżetu miasta, np. opłat za parkowanie.

Ponadto linia autobusowa na tej trasie to promocja skierowana wobec turystów, którzy z dworca PKP/PKS mogą dojechać do największych atrakcji Białegostoku (np. Pałac Branickich) lub załatwić sprawy urzędowe w np. urzędzie Miasta, Urzędzie Wojewódzkim, narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Sądzie Okręgowym itp. itd.

Proponowana przykładowa trasa możliwa do modyfikacji to 

Dworzec PKS/PKP

- ul. Wyszyńskiego (np. ZUS, Opera)

- ul. Kalinowskiego, Skłodowskiej Curie (np. Sąd Okręgowy, KRUS)

- ul. Legionowa, Rondo Lussy (Pałac Branickich, Urzędy Miejskie i Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Sąd Apelacyjny, Urząd Skarbowy, Teatr Dramatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Medyczna)

- ul. Piłsudskiego, Lipowa

Dworzec PKS/PKP

"Nie tylko niewielkie ośrodki miejskie myślą o darmowym transporcie. W Kielcach od kilku miesięcy jeżdżą dwie bezpłatne linie w ramach komunikacji miejskiej. Darmowe autobusy mają na celu nie tylko zachęcenie kierowców do przesiadek, ale też ożywienie centrum miasta.

Dwie okrężne linie, oznaczone OZ i OW, uruchomiono 4 marca br. Autobusy wykonują 2-3 kursy na godzinę w godz. od 9 do 20. – Linie te obsługują ścisłe centrum Kielc. Jednym z zadań było ożywienie ruchu w centrum oraz umożliwienie dojazdu osobom starszym i niepełnosprawnym, zarówno do zabytków i atrakcji turystycznych oraz do Urzędu Miasta w celu załatwienia spraw – wyjaśnia Barbara Damian, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego. Linie wyruszają spod parkingu wielopoziomowego Urzędu Miasta. – Daje to możliwość pozostawienia samochodów prywatnych i skorzystania z komunikacji miejskiej. Autobusy kursują w strefie płatnego parkowania, co stanowi dodatkową zachętę do rezygnowania z pojazdów prywatnych – dodaje Barbara Damian.

Czy uruchomienie dwóch bezpłatnych linii ma sens? – Z perspektywy czas oceniamy, że był to słuszny krok, linie się sprawdziły i cieszą się uznaniem wśród pasażerów – mówi Barbara Damian. Jak dodaje, szczególnie widać to w okresie wakacji. – Można wtedy zaobserwować bardzo duże zainteresowanie, szczególnie w czasie organizowania występów, jak i różnego rodzaju pokazów na placu przy Urzędzie, Placu Artystów i na ul. Sienkiewicza, np. w trakcie festiwalu harcerskiego, Igrzysk Polonijnych – wymienia wicedyrektor.

ZTM za uruchomienie wspomnianych linii płaci przewoźnikowi 28 tys. zł miesięcznie. Na chwilę obecną nie ma planów zakładających rozwijanie sieci bezpłatnych autobusów." 

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kielce-tez-uruchamiaja-bezplatne-linie-528.html

Skoro 1 dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej to koszt 40 000 zł, cały rok=365 dni x 40 000 zł kosztowałby 15 000 000 zł?


Bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców Białegostoku - bezpłatna dla mieszkańców komunikacja w 400 tysięcznej stolicy Estonii - Tallinie (autobusy, tramwaje, trolejbusy, kolej) - kosztuje rocznie ok. 50 mln zł = 2 x razy taniej niż w 300 tysięcznym Białymstoku! Wynika to m.in. braku w tak dużym mieście kolei miejskiej, tramwajów czy trolejbusów które są tańsze w eksploatacji niż autobusy marnotrawiące paliwo stanowiącego większość kosztów działalności, ze złej organizacji linii i rozkładów.

Szybka Kolej Miejska i Aglomeracyjna - Urząd Miasta Białystok już w 2007 r. zamówił opracowanie, z którego wynika zasadność uruchomienia kolei miejskiej i aglomeracyjnej http://www.komunikacja.bialystok.pl/cms/File/download/KolejeBialostockie.pdf a podczas eksperymentu 22 września 2014 r. skorzystało z niej ponad 1500 osób 

Białystok nie ma tramwajów, nie stać nas na metro, ale mamy istniejące już tory który powinny być osiami rozwoju miasta i kręgosłupem komunikacyjnym.

Białystok nie będzie metropolią bez kolei miejskiej i aglomeracyjnej, ponieważ sieć kolejowa jest niezależna od dróg i korków, jest bezkonkurencyjna czasowo - krótkie czasy przejazdów wobec autobusów i nawet samochodu. Także tramwaje czy trolejbusy stałyby w tych samych korkach co samochody, spowalniałyby je te sam skrzyżowania. Tylko kolej korzystająca z niezależnych torów gwarantuje przemieszczanie się ze skrajnych punktów w mieście w 10-15 minut bezkonkurencyjnym dla autobusów a nawet samochodów 

Sposób budowy i remontów dróg w Białymstoku powoduje nieustanne korki, co więcej w każdym mieście na świecie rozbudowa dróg zamiast zmniejszenia korków powoduje ich wzrost, wydłużenie czasu dojazdu, większą emisje hałasu i zanieczyszczeń. Przykładowo po przebudowie ul. Mazowieckiej i Legionowej czy Zielonogórskiej i Wrocławskiej przejazd tego samego odcinka zajmuje ok. 5 minut dłużej niż przed "modernizacją" ze względu na sygnalizację drogową.

Tymczasem kosztem budowy 1-5 km drogi rocznie można uruchomić kursy szynobusu na trasie kolei miejskiej np.

 – Białystok Stadion (Kleosin, Politechnika itp.)

 – -Nowe Miasto- Zielone Wzgórza stacja przesiadkowa przy pętli autobusów 21, 23, 25

 – -Zielone Wzgórza stacja przesiadkowa przy „nowym” tunelu

 – Dworzec PKP Białystok Główny/PKS (centrum przesiadkowe)

 – skrzyżowanie ul. Poleska/Sitarska/Częstochowska

 – Wiadukt przy rondzie ul. Poleska/Jurowiecka

 – Węglówka/ wiadukt przy ul. Sienkiewicza/Wasilkowska/ Towarowa

 – Dworzec PKP Białystok Fabryczny -ul Towarowa

 – Włościańska/ Piasta (Pieczurki)

 – ul. Ciołkowskiego

 – ul. Baranowicka/ Szosa Baranowicka (Zaścianki)

 i/lub w kierunku osiedla Białostoczek i Wasilkowa

 Dla mieszkańców peryferiów jak Kleosin, Starosielce, Zaścianki mogloby to skrócić czas dojazdu do centrum autobusami o ile miejskie szynobusy kursowałyby co 15 – 30 minut.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz