20 lat działalności Federacji Zielonych w Białymstoku

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU zostało założone w 1996 r. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, drogami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem.

Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji, jak również współpracuje z mediami. Bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.bstok.fora.pl oraz rozsyłane są do zainteresowanych e - mailem.

Prowadzi również "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH” (tel. kom. PLAY 791 242 245, tel. stacjonarny 85 66 11 434) który udziela informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób.

Prowadzi działalność edukacyjno - informacyjną za pomocą internetu, wypowiedzi na forach dyskusyjnych i własnych stron internetowych, które odwiedziło ok. 100 tys. osób.
www.zieloni.bo.pl - strony internetowe na temat ekologii, społeczeństwa, cywilizacji Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku. 
www.zieloni.republika.pl -Białystok, Podlasie-lokalne informacje; eko -działalność, problemy, rozwiązania
www.abc-ekologii.bo.pl - krótki i zwięzły przewodnik po ekologii, ochronie środowiska i przyrody Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.
www.vege.bo.pl - wegetarianizm - wszystko o diecie bezmięsnej - zdrowszej i ekologicznej - sławni wegetarianie od Jezusa do Einsteina, naukowcy, artyści, twórcy, gwiazdy muzyki, filmu. 
www.referendum-bialystok.bo.pl www.zasciankowosc.bo.pl www.zascianek.bo.pl - propozycja referendum w Białymstoku - mieszkańcy Białegostoku mają szansę powiedzieć, w jakim mieście i regionie chcieliby żyć i mieszkać - ZMIENIĆ BIAŁYSTOK I PODLASIE ! DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI ! 
www.bialostocki-deptak.bo.pl - o białostockim deptaku, historia, plany, koncepcje, projekty, wydarzenia, promocje. 
www.natura-i-sztuka.bo.pl - zdjęcia przyrody, regionu, kultury z warsztatów, plenerów artystycznych młodzieży. 
www.kazimierz-jankowski.bo.pl - galeria fotografii Kazimierza Jankowskiego - Podlasie, region Białegostoku, Suwalszczyzny, to jeden z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski i Europy. 
www.ekoludki.bo.pl - Koło Ekologiczne "Ekoludki" działające przy Przedszkolu Samorządowym nr 68 w Białymstoku. 
www.antykoncepcja-zwierzat.bo.pl - antykoncepcja zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności.
www.1109.bo.pl - atak "terrorystyczny" na WTC był mistyfikacją i pretekstem do wojny o ropę. 
www.wojna-o-rope.bo.pl - wojna o drożejącą ropę, kryzys energetyczny, polityczny, zmiany klimatyczne. 
www.dzien-bez-samochodu.bo.pl - proekologiczne rozwiązania w transporcie, kolej, tiry na tory, drogi rowerowe, komunikacja zbiorowa, uspokajanie ruchu, poprawa bezpieczeństwa, paliwa alternatywne, odnawialna energia. 
www.hipermarket.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl - dlaczego Białystok (300 tys. mieszkańców) od 10 lat miał tylko 1 monopolistyczny hipermarket, a w ciągu 2 miesięcy przed wyborami władze wydały pozwolenia na budowę ... 4 innych, z rażącym naruszeniem prawa !? 
www.ekoharacze.bo.pl - prawda o ekoharaczach, czyli komu "przeszkadzają" "zieloni"
www.bstok.fora.pl - Forum Białystok Bez Cenzury. Zasada: będą usuwanie  tylko wyzwiska i wulgaryzmy (co stanowi często 80% zawartości innych forów „dyskusyjnych”) a nie niewygodne dla „moderatorów” = cenzorów wpisy i poglądy = rzetelna, kulturalna dyskusja. 

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w swojej działalności jako pozarządowa organizacja społeczna i obywatelska jest niezależna od rządu i samorządów, religii, światopoglądów oraz grup lobbystycznych.

OPIS DZIAŁANOŚCI Z POPRZEDNICH LAT:

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r podejmuję różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności związane z aktywnością obywatelską, ekologią.

Do największych sukcesów możemy zaliczyć m.in.:

Projekt utworzenia sieci dróg rowerowych (w tym jedna z pierwszych w Polsce droga rowerowa o charakterze komunikacyjnym a nie tylko rekreacyjnym na Al. Piłsudskiego w Białymstoku) w Białymstoku oraz deptaka - strefy pieszej (kampania m.in. zbierania ponad 500 podpisów mieszkańców ul. Lipowej i Rynek Kościuszki w Białymstoku) www.lipowa.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl - "Centrum miasta zielonych płuc Polski". wytyczenie ścieżek rowerowych w centrum Białegostoku oraz promocja strefy pieszo-rowerowej. Projekt przewiduje również zorganizowanie 4 imprez ekologicznych, lobbying oraz przygotowanie materiałów do publikacji. m.in. środki PHARE Dialog Społeczny ok. 40 000 zł 


Największa w Polsce instalacji do spalania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, dzięki czemu lokalni rolnicy będą mieli pracę, a emisje uważa się za zerowe (rośliny energetyczne rosnąc pochłaniają więcej CO2 i pyłu niż powstaje podczas ich spalania) 
Jedyna galeria handlowa z hipermarketem w północno - wschodniej Polsce nie przypominająca tylko blaszaka, ale połączona z projektem terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych, stawami ze sztucznymi wyspami będącymi schronieniem dla np. ptactwa, wzdłuż rzeki Białej (od której nazwy pochodzi nazwa: Białystok - dawniej "biały" oznaczał "czysty" a "stok - potok", w ekologicznym budynku oszczędzającym światło i wodę - galeria Biała 


“Zielony telefon Federacji Zielonych w Białymstoku” porady, interwencje, informacje związane z ochroną środowiska, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób. m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób 

Strony internetowe: www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.abc-ekologii.bo.pl www.slawni-wegetarianie.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl www.wojna-o-rope.bo.pl www.zascianek.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl www.ekoharacze.bo.pl - jedne z najpopularniejszych stron internetowych w Polsce 3 MIEJSCE NA 404000 STRON O TEJ TEMATYCE), odwiedzone przez ponad 200 000 osób, w sposób prosty i przystępny promujące ekologię, ochronę środowiska m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób, 1% podatku, Ministerstwa Środowiska 
“Wilcze Oczy” na wniosek stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zamontowała na odcinkach dróg krajowych, na których wydarzały się wypadki z udziałem dzikich zwierząt specjalne elementy odblaskowe na przydrożnych słupkach, które w świetle reflektorów nadjeżdżających pojazdów odstraszają zwierzęta (tzw: “wilcze oczy”). Po przejechaniu samochodu zwierzęta mogą bezpiecznie przekroczyć drogę. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne - zanotowano prawie 100% brak wypadków z dzikimi zwierzętami, tańsze i nie tworzy sztucznych barier jak np. ogrodzenia i przejścia dla zwierząt  www.zieloni.osiedle.net.pl/wilcze-oczy.htm 


Od ok. 15 lat współpracuję m.in. z Urzędem Miasta w Białymstoku, począwszy od programów związanych z drogami, rowerowymi, zielenią, utworzeniem deptaka, segregacja odpadów, promocja komunikacji zbiorowej, współpracą międzynarodową (np. z holenderskim miastem Eindhoven - miastem partnerskim Białegostoku), wnioskami dotyczącymi Akcentu ZOO, terenów zielonych, toalet publicznych, zagospodarowania rzek, zbiorników wodnych, sieci energetycznych (np. koncepcja doziemnej linii 110 kV wzdłuż rzeki Białej - ochrona krajobrazu), cieplnych, kanalizacji deszczowej (np. podczyszczanie wód opadowych z dróg przez separatory) itp. itd. Dzięki współpracy Urząd Miasta w Białymstoku ma szansę uniknąć szeregu kompromitujących błędów ujawnionych m.in. przez mnie jak np. wydanie ok. 100 decyzji środowiskowych z naruszeniem prawa (w tym np. hipermarketów, kampusu uniwersytetu), nielegalne wycinki drzew, brak segregacji odpadów, plany lokalizacji spalarni odpadów wbrew prawu na terenie miasta, budowa, remonty i modernizacje dróg bez wykonywania dróg rowerowych, brak "zielonej fali", brak proekologicznego i ekonomiczniejszego napędu gazem CNG miejskich autobusów (na wzór innych miast), kolei miejskiej i aglomeracyjnej itp., itd. 

Jesteśmy także autorami szeregu działań we współpracy z podmiotami gospodarczymi jak np. wdrożenie stosowania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, projekty lokalizacji i zagospodarowania terenów zielonych (np. sztuczne wyspy dla ptactwa) wokół Galerii Biała w Białymstoku www.atrium-biala.pl itp. itd. 

W 2009 I 2010 r zainicjowaliśmy społeczną akcję protestu przeciwko planom budowy rakotwórczej spalarni odpadów w Białymstoku zamiast ich segregacji i recyklingu wymaganego przez UE, oznaczającej 600% podwyżki i zatrucie ujęcia wody pitnej dla miasta 

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r. pomaga (do tej pory głównie bezpłatnie w miarę skromnych środków z np. 1% podatku lub dobrowolnych wpłat od prywatnych darczyńców i wolontariatu) osobom poszkodowanym przez np. bezprawne decyzje. Tematyka udzielanych porad dotyczyła np. braku wymaganego prawem powiadomienia opinii społecznej o inwestycjach szkodliwych dla środowiska (obwieszczeń, konsultacji dla np. hipermarketów, stacji paliw, masztów telefonii komórkowych, obór, chlewni, lokalizacji regionalnego lotniska, wysypiska śmieci, spalarni, dróg, wywłaszczeń, wycinki drzew, braku dostępu do informacji, nadmiernego hałasu, dzikich wysypisk śmieci) w wyniku czego np. zwracający się o pomoc do Stowarzyszenia obywatele zostali bezprawnie pozbawieni udziału w postępowaniu. Stowarzyszenie w latach 1996 – 2008 uczestniczyło w około 100 tego typu postępowaniach i sprawach pomagając poszkodowanym. Posiadamy więc wiedzę by z indywidualnych spraw i rozwiązywania konkretnych przypadków modelowych wysnuć szersze wnioski służące projektowi modelowych zmian prawa oraz zasad funkcjonowania administracji, kontroli społecznej i monitoringu przejrzystości działań administracji, brak uznaniowości, upolitycznienia oraz dostęp do informacji. 

Większość z nich związana jest z pomocą lokalnym inicjatywom społecznym w szczególności dotyczy to pomocy prawnej związanej z przeciwdziałaniem inicjatywom szkodliwym dla lokalnej społeczności, związanej z działaniami polityków, biznesu, nieznajomością prawa jak protesty przeciwko stacjom telefonii komórkowej, nieprawidłowościom w funkcjonowaniu administracji, gospodarki odpadami, hałasem, zanieczyszczeniami związanymi m.in. z projektami budowy dróg, lotniska regionalnego itp., jak również wspieraniem pozytywnych propozycji jak np. utworzenie strefy pieszej w mieście, rozwój eko turystyki, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionu, inicjatywy prozdrowotne jak. np. promocja wegetarianizmu.

Posiadamy szereg projektów realizowanych i planowanych do realizacji jak np. Zielony Telefon, Festiwal Żubra (prowolnościowy festiwal wakacyjny w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej łączący alternatywne style życia sztukę, kulturę, muzykę) itp. Kluczowym zagadnieniem są sprawy związane z gospodarką odpadami, w tym wprowadzeniem obowiązkowej w krajach UE i wymaganej w Polsce segregacji i recyklingu, odnawialnej energii i promocji turystyczno - przyrodniczej wyjątkowego obszaru Północno - Wschodniej Polski, edukacji ekologicznej, zielonych miejsc pracy i rolnictwa ekologicznego.

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi z prawem działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną. Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze – największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.: - postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Wasilkowa, Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego - opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów, brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, „Zielone technologie”, odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują.