Nazywam się Rafał Kosno. Od 1986 r czyli 32 lata mieszkam w Białymstoku. Ale urodziłem się w Zielonej Górze. Stad potrafię dostrzec wady Białegostoku i próbuje przenosić tu rozwiązania, które wydają się innowacyjne, ale zostały już sprawdzone gdzie indziej np.: Deptak: W 1996 r Rafał Kosno i Stowarzyszenie Federacja Zielonych skierowało petycję do ówczesnego Prezydenta Miasta wraz z 500 podpisami mieszkańców ulicy Lipowej domagającymi się utworzenia deptaka od Kościoła Św. Rocha do Kościoła Farnego oraz dróg rowerowych w centrum miasta. Docelowo proponujemy zadaszenie fragmentu deptaka wzorem innych miast, by stworzyć w centrum całoroczne miejsce handlu, usług, rozrywki.

Projekt utworzenia sieci dróg rowerowych w Białymstoku: w 1996 r na skutek mojej kampanii nastąpiła zmiana charakteru dróg z rekreacyjnych poza miastem na komunikacyjne by zmniejszyć ilość wypadków np. w centrum miasta (powstała np. jedna z pierwszych w Polsce droga rowerowa o charakterze komunikacyjnym, a nie tylko rekreacyjnym na Al. Piłsudskiego w Białymstoku)
           
Największa w Polsce instalacji do spalania biomasy zamiast węgla w jej Białystok, dzięki czemu lokalni rolnicy mogą mieć pracę, a emisje uważa się za zerowe (rośliny energetyczne rosnąc pochłaniają więcej CO2 i pyłu niż powstaje podczas ich spalania).

Jedyna galeria handlowa z hipermarketem w północno - wschodniej Polsce nie przypominająca tylko blaszaka, ale połączona z projektem terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych, stawami ze sztucznymi wyspami będącymi schronieniem dla np. ptactwa, wzdłuż rzeki Białej (od której nazwy pochodzi nazwa: Białystok - dawniej "biały" oznaczał "czysty" a "stok - potok", w ekologicznym budynku oszczędzającym światło i wodę - galeria Biała.

“Wilcze Oczy” na wniosek stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zamontowała na odcinkach dróg krajowych, na których wydarzały się wypadki z udziałem dzikich zwierząt specjalne elementy odblaskowe na przydrożnych słupkach, które w świetle reflektorów nadjeżdżających pojazdów odstraszają zwierzęta (tzw: “wilcze oczy”). Po przejechaniu samochodu zwierzęta mogą bezpiecznie przekroczyć drogę. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne - zanotowano prawie 100% brak wypadków z dzikimi zwierzętami, tańsze i nie tworzy sztucznych barier jak np. ogrodzenia i przejścia dla zwierząt.

Projekt darmowej komunikacji zbiorowej – autobusów i kolei miejskiej i aglomeracyjnej w Białymstoku http://federacjazielonych.blogspot.com/p/projekt-biaostocka-kolej-miejska.html

Bezpłatna dla mieszkańców komunikacja miejska w 400 tysięcznej stolicy Estonii - Tallinie (autobusy, tramwaje, trolejbusy, kolej) - kosztuje rocznie ok. 50 mln zł = 2 x razy taniej niż w 300 tysięcznym Białymstoku! Wynika to m.in. braku w tak dużym mieście jak Białystok kolei miejskiej, tramwajów czy trolejbusów, które są tańsze w eksploatacji niż autobusy, marnotrawiące paliwo, stanowiącego większość kosztów działalności, ze złej organizacji linii i rozkładów. Komunikacja zbiorowa tzn. ok 240 autobusów kosztują rocznie około 130 milionów złotych, z czego około 70 milionów złotych to dotacja z budżetu miasta czyli naszych podatków, a około 50 milionów to wpływy ze sprzedaży biletów. Ponieważ z tych 130 milionów złotych około 70% czyli około 90 milionów to koszty paliwa, sprzętu, eksploatacji i awarii wprowadzając kolej miejską, autobusy elektryczne można zaoszczędzić tę kwotę i wprowadzić bezpłatne przejazdy dla pasażerów, zmniejszając jednocześnie smog, hałas, korki na drogach, zmniejszyć wydatki na remonty dróg.

Obecnie komunikacja Miejska w Białymstoku straciła dla pasażerów zalety szybkości, wygody, taniości.

W godzinach szczytu komunikacyjnego zatłoczone autobusy tkwią w korkach, a popularność rowerów miejskich Biker świadczy o tym, że czasem szybciej poruszać można się po mieście rowerem niż autobusem komunikacji miejskiej, którego średnia prędkość na godzinę niestety często spada do np. 13 kilometrów! Z powodu braku "zielonej fali" postoje autobusu na 20-30 skrzyżowaniach na trasie z sygnalizacją świetlną trwające 1-2 minuty wydłużają podróż o np. 30 minut, marnują czas pasażerów, zwiększają zużycie paliwa (każde zatrzymanie i ruszenie to spalenie paliwa równoważne przejechaniu 1 kilometra, stąd prawie 2 krotny wzrost zużycia paliwa: z 30 litrów na 100 kilometrów w 1997 r do 60 litrów obecnie). Autobusy zamiast wozić pasażerów stoją na światłach, gdyby jeździły szybciej mogłyby przewieźć dwa razy więcej pasażerów lub można by ich używać 2 razy mniej, opłacać 2 x mniej kierowców, zużyć 2 razy mniej paliwa, zmniejszyć 2 razy wydatki na komunikację itp.

Zamiast używać droższych i zużywających więcej paliwa autobusów przegubowych można by używać mini busów lub krótkich autobusów, które dowoziłby pasażerów do najbliższej stacji kolei miejskiej, zamiast krążyć godzinami na długich liniach przez całe miasto zatłoczone przez pasażerów.

Szybka Kolej Miejska i Aglomeracyjna - Urząd Miasta Białystok już w 2007 r. zamówił opracowanie, z którego wynika zasadność uruchomienia kolei miejskiej i aglomeracyjnej http://www.komunikacja.bialystok.pl/cms/File/download/KolejeBialostockie.pdf a podczas eksperymentu 22 września 2014 r. skorzystało z niej ponad 1500 osób. Opracowano rozkład kursów pociągów na trasie Białystok Starosielce – Białystok Główny – Białystok Fabryczny.

Białystok nie ma tramwajów, nie stać nas na metro, ale mamy istniejące już tory który powinny być osiami rozwoju miasta i kręgosłupem komunikacyjnym.+

Białystok nie będzie metropolią bez kolei miejskiej i aglomeracyjnej, ponieważ sieć kolejowa jest niezależna od dróg i korków, jest bezkonkurencyjna czasowo - krótkie czasy przejazdów wobec autobusów i nawet samochodu. Także tramwaje czy trolejbusy stałyby w tych samych korkach co samochody, spowalniałyby je te sam skrzyżowania. Tylko kolej korzystająca z niezależnych torów gwarantuje przemieszczanie się ze skrajnych punktów w mieście w 10-15 minut bezkonkurencyjnym dla autobusów, trolejbusów, tramwajów a nawet samochodów

Sposób budowy i remontów dróg w Białymstoku powoduje nieustanne korki, co więcej w każdym mieście na świecie rozbudowa dróg zamiast zmniejszenia korków powoduje ich wzrost, wydłużenie czasu dojazdu, większą emisje hałasu i zanieczyszczeń. Przykładowo po przebudowie ul. Mazowieckiej i Legionowej czy Zielonogórskiej i Wrocławskiej przejazd tego samego odcinka zajmuje ok. 5 minut dłużej niż przed "modernizacją" ze względu na sygnalizację drogową.

Tymczasem kosztem budowy 1-5 km drogi rocznie można uruchomić kursy szynobusu na trasie kolei miejskiej np.
 – Białystok Stadion (Kleosin, Politechnika itp.)
            – -Nowe Miasto- Zielone Wzgórza stacja przesiadkowa przy pętli autobusów 21, 23, 25
            – -Zielone Wzgórza stacja przesiadkowa przy „nowym” tunelu
 – Dworzec PKP Białystok Główny/PKS (centrum przesiadkowe)
 – skrzyżowanie ul. Poleska/Sitarska/Częstochowska
 – Wiadukt przy rondzie ul. Poleska/Jurowiecka
 – Węglówka/ wiadukt przy ul. Sienkiewicza/Wasilkowska/ Towarowa
 – Dworzec PKP Białystok Fabryczny -ul Towarowa
 – Włościańska/ Piasta (Pieczurki)
 – ul. Ciołkowskiego
 – ul. Baranowicka/ Szosa Baranowicka (Zaścianki)
 i/lub w kierunku osiedla Białostoczek i Wasilkowa
Dla mieszkańców peryferiów jak Kleosin, Starosielce, Zaścianki mogloby to skrócić czas dojazdu do centrum autobusami o ile miejskie szynobusy kursowałyby co 15 – 30 minut.
           
Koszt jednorazowego przejazdu kolejowego szynobusu (wyposażonego np. w klimatyzację, toaletę, monitoring itp.) na odcinku Dworzec PKP Białystok Starosielce - Dworzec PKP Białystok Główny (możliwy postój przy peronach od strony Dworca PKS) - Dworzec PKP Białystok Fabryczny wyniesie około 250 zł

Początkiem mogłoby być uruchomienie pierwszej w Białymstoku linii autobusowej na trasie Dworzec PKP/PKS - centrum miasta, DARMOWEJ dla pasażerów: np. mieszkańców, turystów, osób z regionu odwiedzających Białystok w celu zachęty do skorzystania w centrum miasta z komunikacji zbiorowej zamiast z prywatnego auta. co zmniejszy korki, ilość zajętych miejsc parkingowych, hałas, zanieczyszczenie środowiska.

Darmowa linia autobusowa w centrum miasta zachęcałaby do nie korzystania w zatłoczonym centrum z samochodów, co zmniejszyłoby korki, hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz ilość zajętych miejsc parkingowych, tak więc finansowanie takiego rozwiązania powinno być częściowo pokryte z budżetu miasta, np. opłat za parkowanie.

Ponadto linia autobusowa na tej trasie to promocja skierowana wobec turystów, którzy z dworca PKP/PKS mogą dojechać do największych atrakcji Białegostoku (np. Pałac Branickich) lub załatwić sprawy urzędowe w np. urzędzie Miasta, Urzędzie Wojewódzkim, narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Sądzie Okręgowym itp. itd.

"Nie tylko niewielkie ośrodki miejskie myślą o darmowym transporcie. W Kielcach od kilku miesięcy jeżdżą dwie bezpłatne linie w ramach komunikacji miejskiej. Darmowe autobusy mają na celu nie tylko zachęcenie kierowców do przesiadek, ale też ożywienie centrum miasta.
Dwie okrężne linie, oznaczone OZ i OW, uruchomiono 4 marca br. Autobusy wykonują 2-3 kursy na godzinę w godz. od 9 do 20. – Linie te obsługują ścisłe centrum Kielc. Jednym z zadań było ożywienie ruchu w centrum oraz umożliwienie dojazdu osobom starszym i niepełnosprawnym, zarówno do zabytków i atrakcji turystycznych oraz do Urzędu Miasta w celu załatwienia spraw – wyjaśnia Barbara Damian, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego. Linie wyruszają spod parkingu wielopoziomowego Urzędu Miasta. – Daje to możliwość pozostawienia samochodów prywatnych i skorzystania z komunikacji miejskiej. Autobusy kursują w strefie płatnego parkowania, co stanowi dodatkową zachętę do rezygnowania z pojazdów prywatnych – dodaje Barbara Damian.
Czy uruchomienie dwóch bezpłatnych linii ma sens? – Z perspektywy czasu oceniamy, że był to słuszny krok, linie się sprawdziły i cieszą się uznaniem wśród pasażerów – mówi Barbara Damian. Jak dodaje, szczególnie widać to w okresie wakacji. – Można wtedy zaobserwować bardzo duże zainteresowanie, szczególnie w czasie organizowania występów, jak i różnego rodzaju pokazów na placu przy Urzędzie, Placu Artystów i na ul. Sienkiewicza, np. w trakcie festiwalu harcerskiego, Igrzysk Polonijnych – wymienia wicedyrektor.
ZTM za uruchomienie wspomnianych linii płaci przewoźnikowi 28 tys. zł miesięcznie.." http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kielce-tez-uruchamiaja-bezplatne-linie-528.html

Nadchodzą wybory, więc pytajcie polityków czy wdrożą takie rozwiązanie, które może działać w Białymstoku już od jutra, jak zadziałało z powodzeniem przez cały dzień podczas eksperymentu 22 września 2014 r. kiedy skorzystało z niego ponad 1500 osób i działa w iinych miastach! Np. mój kuzyn po Warszawie najczęściej porusza się metrem, bo tak jest najszybciej. Projekt Białostockiej Kolei Miejskiej to takie białostockie metro, tańsze, już gotowe, pozbawione wad metra i posiadające zalety (brak rozkopywania miasta, łatwiejsza ewakuacja w przypadku np. awarii, pożaru, ataku terrorystycznego).20 lat działalności Federacji Zielonych w Białymstoku

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU zostało założone w 1996 r. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, drogami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem.

Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji, jak również współpracuje z mediami. Bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.bstok.fora.pl oraz rozsyłane są do zainteresowanych e - mailem.

Prowadzi również "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH” (tel. kom. PLAY 791 242 245, tel. stacjonarny 85 66 11 434) który udziela informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób.

Prowadzi działalność edukacyjno - informacyjną za pomocą internetu, wypowiedzi na forach dyskusyjnych i własnych stron internetowych, które odwiedziło ok. 100 tys. osób.
www.zieloni.bo.pl - strony internetowe na temat ekologii, społeczeństwa, cywilizacji Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku. 
www.zieloni.republika.pl -Białystok, Podlasie-lokalne informacje; eko -działalność, problemy, rozwiązania
www.abc-ekologii.bo.pl - krótki i zwięzły przewodnik po ekologii, ochronie środowiska i przyrody Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.
www.vege.bo.pl - wegetarianizm - wszystko o diecie bezmięsnej - zdrowszej i ekologicznej - sławni wegetarianie od Jezusa do Einsteina, naukowcy, artyści, twórcy, gwiazdy muzyki, filmu. 
www.referendum-bialystok.bo.pl www.zasciankowosc.bo.pl www.zascianek.bo.pl - propozycja referendum w Białymstoku - mieszkańcy Białegostoku mają szansę powiedzieć, w jakim mieście i regionie chcieliby żyć i mieszkać - ZMIENIĆ BIAŁYSTOK I PODLASIE ! DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI ! 
www.bialostocki-deptak.bo.pl - o białostockim deptaku, historia, plany, koncepcje, projekty, wydarzenia, promocje. 
www.natura-i-sztuka.bo.pl - zdjęcia przyrody, regionu, kultury z warsztatów, plenerów artystycznych młodzieży. 
www.kazimierz-jankowski.bo.pl - galeria fotografii Kazimierza Jankowskiego - Podlasie, region Białegostoku, Suwalszczyzny, to jeden z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski i Europy. 
www.ekoludki.bo.pl - Koło Ekologiczne "Ekoludki" działające przy Przedszkolu Samorządowym nr 68 w Białymstoku. 
www.antykoncepcja-zwierzat.bo.pl - antykoncepcja zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności.
www.1109.bo.pl - atak "terrorystyczny" na WTC był mistyfikacją i pretekstem do wojny o ropę. 
www.wojna-o-rope.bo.pl - wojna o drożejącą ropę, kryzys energetyczny, polityczny, zmiany klimatyczne. 
www.dzien-bez-samochodu.bo.pl - proekologiczne rozwiązania w transporcie, kolej, tiry na tory, drogi rowerowe, komunikacja zbiorowa, uspokajanie ruchu, poprawa bezpieczeństwa, paliwa alternatywne, odnawialna energia. 
www.hipermarket.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl - dlaczego Białystok (300 tys. mieszkańców) od 10 lat miał tylko 1 monopolistyczny hipermarket, a w ciągu 2 miesięcy przed wyborami władze wydały pozwolenia na budowę ... 4 innych, z rażącym naruszeniem prawa !? 
www.ekoharacze.bo.pl - prawda o ekoharaczach, czyli komu "przeszkadzają" "zieloni"
www.bstok.fora.pl - Forum Białystok Bez Cenzury. Zasada: będą usuwanie  tylko wyzwiska i wulgaryzmy (co stanowi często 80% zawartości innych forów „dyskusyjnych”) a nie niewygodne dla „moderatorów” = cenzorów wpisy i poglądy = rzetelna, kulturalna dyskusja. 

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w swojej działalności jako pozarządowa organizacja społeczna i obywatelska jest niezależna od rządu i samorządów, religii, światopoglądów oraz grup lobbystycznych.

OPIS DZIAŁANOŚCI Z POPRZEDNICH LAT:

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r podejmuję różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności związane z aktywnością obywatelską, ekologią.

Do największych sukcesów możemy zaliczyć m.in.:

Projekt utworzenia sieci dróg rowerowych (w tym jedna z pierwszych w Polsce droga rowerowa o charakterze komunikacyjnym a nie tylko rekreacyjnym na Al. Piłsudskiego w Białymstoku) w Białymstoku oraz deptaka - strefy pieszej (kampania m.in. zbierania ponad 500 podpisów mieszkańców ul. Lipowej i Rynek Kościuszki w Białymstoku) www.lipowa.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl - "Centrum miasta zielonych płuc Polski". wytyczenie ścieżek rowerowych w centrum Białegostoku oraz promocja strefy pieszo-rowerowej. Projekt przewiduje również zorganizowanie 4 imprez ekologicznych, lobbying oraz przygotowanie materiałów do publikacji. m.in. środki PHARE Dialog Społeczny ok. 40 000 zł 


Największa w Polsce instalacji do spalania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, dzięki czemu lokalni rolnicy będą mieli pracę, a emisje uważa się za zerowe (rośliny energetyczne rosnąc pochłaniają więcej CO2 i pyłu niż powstaje podczas ich spalania) 
Jedyna galeria handlowa z hipermarketem w północno - wschodniej Polsce nie przypominająca tylko blaszaka, ale połączona z projektem terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych, stawami ze sztucznymi wyspami będącymi schronieniem dla np. ptactwa, wzdłuż rzeki Białej (od której nazwy pochodzi nazwa: Białystok - dawniej "biały" oznaczał "czysty" a "stok - potok", w ekologicznym budynku oszczędzającym światło i wodę - galeria Biała 


“Zielony telefon Federacji Zielonych w Białymstoku” porady, interwencje, informacje związane z ochroną środowiska, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób. m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób 

Strony internetowe: www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.abc-ekologii.bo.pl www.slawni-wegetarianie.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl www.wojna-o-rope.bo.pl www.zascianek.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl www.ekoharacze.bo.pl - jedne z najpopularniejszych stron internetowych w Polsce 3 MIEJSCE NA 404000 STRON O TEJ TEMATYCE), odwiedzone przez ponad 200 000 osób, w sposób prosty i przystępny promujące ekologię, ochronę środowiska m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób, 1% podatku, Ministerstwa Środowiska 
“Wilcze Oczy” na wniosek stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zamontowała na odcinkach dróg krajowych, na których wydarzały się wypadki z udziałem dzikich zwierząt specjalne elementy odblaskowe na przydrożnych słupkach, które w świetle reflektorów nadjeżdżających pojazdów odstraszają zwierzęta (tzw: “wilcze oczy”). Po przejechaniu samochodu zwierzęta mogą bezpiecznie przekroczyć drogę. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne - zanotowano prawie 100% brak wypadków z dzikimi zwierzętami, tańsze i nie tworzy sztucznych barier jak np. ogrodzenia i przejścia dla zwierząt  www.zieloni.osiedle.net.pl/wilcze-oczy.htm 


Od ok. 15 lat współpracuję m.in. z Urzędem Miasta w Białymstoku, począwszy od programów związanych z drogami, rowerowymi, zielenią, utworzeniem deptaka, segregacja odpadów, promocja komunikacji zbiorowej, współpracą międzynarodową (np. z holenderskim miastem Eindhoven - miastem partnerskim Białegostoku), wnioskami dotyczącymi Akcentu ZOO, terenów zielonych, toalet publicznych, zagospodarowania rzek, zbiorników wodnych, sieci energetycznych (np. koncepcja doziemnej linii 110 kV wzdłuż rzeki Białej - ochrona krajobrazu), cieplnych, kanalizacji deszczowej (np. podczyszczanie wód opadowych z dróg przez separatory) itp. itd. Dzięki współpracy Urząd Miasta w Białymstoku ma szansę uniknąć szeregu kompromitujących błędów ujawnionych m.in. przez mnie jak np. wydanie ok. 100 decyzji środowiskowych z naruszeniem prawa (w tym np. hipermarketów, kampusu uniwersytetu), nielegalne wycinki drzew, brak segregacji odpadów, plany lokalizacji spalarni odpadów wbrew prawu na terenie miasta, budowa, remonty i modernizacje dróg bez wykonywania dróg rowerowych, brak "zielonej fali", brak proekologicznego i ekonomiczniejszego napędu gazem CNG miejskich autobusów (na wzór innych miast), kolei miejskiej i aglomeracyjnej itp., itd. 

Jesteśmy także autorami szeregu działań we współpracy z podmiotami gospodarczymi jak np. wdrożenie stosowania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, projekty lokalizacji i zagospodarowania terenów zielonych (np. sztuczne wyspy dla ptactwa) wokół Galerii Biała w Białymstoku www.atrium-biala.pl itp. itd. 

W 2009 I 2010 r zainicjowaliśmy społeczną akcję protestu przeciwko planom budowy rakotwórczej spalarni odpadów w Białymstoku zamiast ich segregacji i recyklingu wymaganego przez UE, oznaczającej 600% podwyżki i zatrucie ujęcia wody pitnej dla miasta 

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r. pomaga (do tej pory głównie bezpłatnie w miarę skromnych środków z np. 1% podatku lub dobrowolnych wpłat od prywatnych darczyńców i wolontariatu) osobom poszkodowanym przez np. bezprawne decyzje. Tematyka udzielanych porad dotyczyła np. braku wymaganego prawem powiadomienia opinii społecznej o inwestycjach szkodliwych dla środowiska (obwieszczeń, konsultacji dla np. hipermarketów, stacji paliw, masztów telefonii komórkowych, obór, chlewni, lokalizacji regionalnego lotniska, wysypiska śmieci, spalarni, dróg, wywłaszczeń, wycinki drzew, braku dostępu do informacji, nadmiernego hałasu, dzikich wysypisk śmieci) w wyniku czego np. zwracający się o pomoc do Stowarzyszenia obywatele zostali bezprawnie pozbawieni udziału w postępowaniu. Stowarzyszenie w latach 1996 – 2008 uczestniczyło w około 100 tego typu postępowaniach i sprawach pomagając poszkodowanym. Posiadamy więc wiedzę by z indywidualnych spraw i rozwiązywania konkretnych przypadków modelowych wysnuć szersze wnioski służące projektowi modelowych zmian prawa oraz zasad funkcjonowania administracji, kontroli społecznej i monitoringu przejrzystości działań administracji, brak uznaniowości, upolitycznienia oraz dostęp do informacji. 

Większość z nich związana jest z pomocą lokalnym inicjatywom społecznym w szczególności dotyczy to pomocy prawnej związanej z przeciwdziałaniem inicjatywom szkodliwym dla lokalnej społeczności, związanej z działaniami polityków, biznesu, nieznajomością prawa jak protesty przeciwko stacjom telefonii komórkowej, nieprawidłowościom w funkcjonowaniu administracji, gospodarki odpadami, hałasem, zanieczyszczeniami związanymi m.in. z projektami budowy dróg, lotniska regionalnego itp., jak również wspieraniem pozytywnych propozycji jak np. utworzenie strefy pieszej w mieście, rozwój eko turystyki, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionu, inicjatywy prozdrowotne jak. np. promocja wegetarianizmu.

Posiadamy szereg projektów realizowanych i planowanych do realizacji jak np. Zielony Telefon, Festiwal Żubra (prowolnościowy festiwal wakacyjny w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej łączący alternatywne style życia sztukę, kulturę, muzykę) itp. Kluczowym zagadnieniem są sprawy związane z gospodarką odpadami, w tym wprowadzeniem obowiązkowej w krajach UE i wymaganej w Polsce segregacji i recyklingu, odnawialnej energii i promocji turystyczno - przyrodniczej wyjątkowego obszaru Północno - Wschodniej Polski, edukacji ekologicznej, zielonych miejsc pracy i rolnictwa ekologicznego.

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi z prawem działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną. Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze – największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.: - postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Wasilkowa, Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego - opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów, brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, „Zielone technologie”, odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują.